Akademie věd ČR Facebook

Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách

Díl I – Analýza. Díl II – Katalog

950 

Cena bez DPH: 950 

Dostupnost: Skladem
1
Svazek 74 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Masarykova univerzita Brno 2023, 443, 511 s. Díl I: ISBN 978-80-7524-068-2 (ARÚB), ISBN 978-80-7524-069-9 (pdf) (ARÚB), ISBN 978-80-280-0410-1 (MU), ISBN 978-80-280-0411-8 (pdf) (MU) Díl II: ISBN 978-80-7524-070-5 (ARÚB), ISBN 978-80-7524-071-2 (pdf) (ARÚB), ISBN 978-80-280-0412-5 (MU), ISBN 978-80-280-0413-2 (pdf) (MU), DOI: 10.47382/arub2023-04-1, DOI: 10.47382/arub2023-04-2 ISSN 1804-1345 Slovanské pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách sloužilo k pohřbívání přibližně od přelomu 8. a 9. století do poloviny 11. století. Archeologický výzkum v letech 1946–1959 odkryl takřka 1300 kostrových hrobů, čímž lokalita patří k největším raně středověkým pohřebištím na Moravě. Publikace obsahuje zhodnocení dosavadního stavu bádání o raně středověké chronologii na Moravě a rozbor metod, které se k vytváření chronologie na základě hrobových nálezů používají. Jádrem práce je podrobná analýza pohřebního ritu a hmotné kultury dolnověstonického pohřebiště, zasazená do kontextu středoevropského bádání. V závěru je představen vývoj pohřbívání na lokalitě a chronologie její hmotné kultury, vypracovaná mj. pomocí metody horizontální stratigrafie. Katalogová část publikace pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách obsahuje podrobné popisy hrobů a nalezených předmětů hrobové výbavy a dále rozsáhlý obrazový materiál – fotografie vybraných hrobů a kresby dnes existujících předmětů.