Akademie věd ČR Facebook

Archeologická krajina Uničovska v obrazech

450 

Cena bez DPH: 450 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Brno 2022, 263 s.

ISBN 978-80-7524-054-5

DOI: 10.47382/arub2022-01

Uničov se svým okolím byl až do let 1945–1946 regionem s výraznou převahou národnostně německého obyvatelstva. Tamější archeologie, která se zrodila v roce 1928 pod záštitou místního Městského muzea, byla právě proto takřka výhradně německá. Šťastnou shodou okolností se do dnešních dnů dochoval kompletní archiv s dokumentací ke všem terénním výzkumům z éry jejího pomyslného zlatého věku, který byl v uplynulých letech digitalizován. Za pomoci dobových fotografií a archiválií z tohoto unikátního archivu kniha vypráví příběh o dějinách uničovské archeologie, který je neodmyslitelně spojen s Mizzi Manethovou, jednou z prvních žen v moravské archeologii. Doplňuje jej ucelený přehled nalezišť z jednotlivých katastrů bývalého soudního okresu Uničov. Některá z nich jsou představena pomocí samostatných příběhů o jejich objevování.