Akademie věd ČR Facebook

Cyrilometodějská misie a Evropa

– 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i 
Brno 2014, 387 s.

ISBN 978-80-86023-50-2

Kolektivní monografie věnovaná problematice cyrilometodějské misie na Velké Moravě, zohledňující její předpoklady, působení i důsledky. V širokém mezinárodním kontextu sumarizuje výsledky mnohaletých výzkumů a bádání řady oborů – archeologie, historie, dějin umění, slavistiky, filologie, literární vědy či religionistiky. Publikace je rozdělena do tří tematických okruhů – Předpoklady, Bratři ze Soluně a Paměť, s chronologickým záběrem od osmého a devátého století až po století osmnácté. Je tedy zaměřena nejen na vlastní misijní působení obou soluňských bratří na Velké Moravě, ale sleduje také jejich odkaz a tradici v pozdějších obdobích jak v rámci českých zemí, tak i v širších evropských souvislostech.