Akademie věd ČR Facebook

Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě

2. díl. Materiál z XIII. Mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"

490 

Cena bez DPH: 490 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.
Opava – Brno 2016, 193 s.

ISBN 978-80-7524-003-3