Akademie věd ČR Facebook

Čas lovců

Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě

Archeologický ústav AV ČR
Brno 1999, 352s.

ISBN 80-86023-19-2

Zdá se, že jevy, které srovnáváme v perspektivě dlouhodobého kulturního vývoje lidstva, dostávají obrysy pod zorným úhlem jinak chápaných časů, jejich měnící se struktury. Tušíme, že někde v paleolitu proběhl okamžik, kdy lovec svůj čas definoval a vymezil tím i sám sebe jako bytost stojící mezi zrozením a smrtí. Vnímání minulosti nezáleží jen na schopnosti vědců číst archeologický záznam, ale také na schopnosti moderní společnosti začlenit tato poselství do své vlastní kultury. Tato kniha popisuje proměny lovecké společnosti v rámci následujících kapitol – Metody, analogie a interpretace; Africké počátky: Australopitékové a první lidé; Archaičtí lidé: Původní Asiaté a Evropané; Čas lovců: Šíření moderního člověka; Komplexní lovecká společnost: Gravettien Moravy; Magdalénská expanze; Poslední lovci.