Akademie věd ČR Facebook

Na hranicích impéria – Extra fines imperii

Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám

600 

Cena bez DPH: 600 

Dostupnost: Skladem
1
Edice

Masarykova univerzita – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 446 s.

ISBN 978-80-210-8579-4 (Masarykova univerzita)
ISBN 978-80-7524-008-8 (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Obsáhlý sborník přináší příspěvky renomovaných autorů z mnoha evropských zemí (kromě ČR a Slovenska především z Polska, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Německa a Maďarska) věnované jednomu z nejvýznamnějších badatelů v oblasti archeologie doby římské, doc. PhDr. Jaroslavu Tejralovi, DrSc. Za úvodní gratulace se řadí oslavencův životopis a také přehledně zpracovaná bibliografie, čítající desítky titulů
především z kategorie studií, ale rovněž monografií, editorských počinů i dalších příspěvků, publikovaných jak v českých tak i zahraničních periodikách. Přes třicet příspěvků s bohatou obrazovou dokumentací představuje archeologické nálezy a situace z prostoru za hranicí římského impéria.