Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice 900

Atlas velkomoravské aglomerace

790 

Cena bez DPH: 790 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Brno 2021, 215 s.

ISBN 978-80-7524-044-6  

 

Velkoformátová obrazově bohatá publikace doplňuje paralelně zveřejněnou interaktivní mapu velkomoravské sídelní aglomerace Mikulčice–Kopčany. Hlavním posláním obou výstupů je shromáždění prostorových poznatků o Mikulčicích coby klíčové lokalitě velkomoravského bádání v České republice s téměř 70 let trvajícím archeologickým výzkumem. Známe podobu hradiště a řadu lokalit v jeho bezprostřední
blízkosti i širším zázemí, máme k dispozici statisíce nálezů v podobě artefaktů i ekofaktů. Knižní atlas i interaktivní mapa mají tyto shromážděné poznatky prostorově vizualizovat a přehledně je zpřístupnit vědecké komunitě i zájemcům z řad široké veřejnosti.