Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice 900

Atlas velkomoravské aglomerace

790 

Cena bez DPH: 718 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Brno 2021, 215 s.

ISBN 978-80-7524-044-6  

 

Pojďte s námi objevovat velkomoravské Mikulčice pomocí webové aplikace Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic a jejího doplňku, knižního atlasu Mikulčice 900. Velkoformátová obrazově bohatá publikace doplňuje paralelně zveřejněnou interaktivní mapu sídelní aglomerace na lokalitě Mikulčice. Hlavním posláním obou výstupů je shromáždění prostorových poznatků o Mikulčicích coby klíčové lokalitě velkomoravského výzkumu v České republice s téměř 70 let trvajícím archeologickým výzkumem. Z někdejších rozsáhlých velkoplošných odkryvů pochází řada exaktních prostorových dat o přírodních podmínkách a lidských sídelních aktivitách od pravěku do středověku. Známe podobu hradiště a řadu lokalit v jeho bezprostřední blízkosti i širším zázemí, máme k dispozici statisíce nálezů v podobě artefaktů i ekofaktů. Knižní atlas i interaktivní mapa mají tyto shromážděné poznatky prostorově vizualizovat a přehledně je dát k dispozici vědecké komunitě i zájemcům z řad široké veřejnosti.