Akademie věd ČR Facebook

Příběhy civilizace a barbarství

Pod nadvládou Říma

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2018, 289 s.

ISBN 978-80-7524-014-9

Publikace určená odborné i širší veřejnosti je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout čtenářům orientační přehled o tématech, která se objevují i v současné diskusi o roli a podobě státu (např. systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace). V závěru je pak představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území dnešní České republiky.