Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice – genius loci

Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968

Edice

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Brno 2018, 125 s. I

SBN 978-80-7524-015-6

 

Kniha je věnována historii výzkumu slovanského hradiště Mikulčice, a to konkrétně rozhraní let 1954-1968, kdy proběhlo patnáct archeologických sezon. Tato doba je považována za dosud nejzásadnější v celé více než šedesátileté historii mikulčického výzkumu. Do roku 1968 byly odkryty všechny průkazné kostely, palác, nejvýznamnější kostelní pohřebiště, došlo k objevu opevněného předhradí, a také bylo prozkoumáno první říční koryto s nejlépe dochovaným mostem. Za genius loci mikulčických Valů lze považovat nejen rozsáhlý archeologický výzkum z 50. a 60. let, ale také historický význam místa, autentické dochování památky, mimořádné koncentrace dokladů moci, víry a bohatství, a výjimečné krajinné prostředí.