Czech Academy of Sciences Facebook

Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě

2. díl. Materiál z XIII. Mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"

490 

Price without VAT: 490 

Availability: In stock
1
Edition

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.
Opava – Brno 2016, 193 p.

ISBN 978-80-7524-003-3