Akademie věd ČR Facebook

Gateway to the Roman Empire. Enter!

490 

Cena bez DPH: 490 

Dostupnost: Skladem
1

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno

Brno 2023, 127 s.

ISBN 978-80-7524-064-4

DOI: 10.47382/arub2023-02

Populárně-naučná, bohatě ilustrovaná kniha zve čtenáře a čtenářky k pomyslnému vstupu do světa starověké Římské říše. Na počátku této imaginární výpravy stojí archeologické stopy působení římských legií na našem území a výsledky jejich výzkumů prováděných generacemi badatelů z brněnského Archeologického ústavu. V centru zájmu stojí především mimořádná lokalita Hradisko u Mušova, nejautentičtější římské naleziště na našem území, a její unikátně repre­zentativní soubor archeologických nálezů. Atraktivní fotografie a doprovodné texty čtenáře obeznámí s dobou působení římských legií na jihu Moravy, představí jejich výstroj, výzbroj i předměty každodenní potřeby. Publikace plasticky vykresluje jeden trváním krátký, ale svým historickým významem mimořádný úsek minulosti našeho území. Kniha doplňuje a rozvíjí již existující příslušné popularizační platformy Akademie věd, zejména Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše, a lze ji považovat za vhodného průvodce tamní expozicí.