Akademie věd ČR Facebook

The Cyril and Methodius mission and Europe

– 1150 years since the arrival of the Thessaloniki brothers in Great Moravia

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1
Autoři
Edice

The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno
Brno 2014, 401 s.

ISBN 978-80-86023-51-9

Anglická verze kolektivní monografie, která se věnuje problematice cyrilometodějské misie v nejširším slova smyslu (předpoklady, působení, resultáty, důsledky). V širším internacionálním a mezioborovém kontextu sumarizuje výsledky mnohaletých výzkumů a bádání jednotlivých relevantních oborů (archeologie, historie, dějin umění, slavistiky, filologie, literární vědy, religionistiky apod.). Publikace je rozdělena do tří tematických částí – Předpoklady, Bratři ze Soluně a Paměť, s chronologickým záběrem od 8. a 9. století až po století osmnácté. Je tedy široce mezioborově zaměřena nejen na vlastní misijní působení obou soluňských bratří na Velké Moravě, ale sleduje také jejich odkaz a tradici v pozdějších obdobích jak v rámci českých zemí, tak i v širším evropském kontextu. Publikace si klade za cíl sumarizaci tématu při příležitosti 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (863), které proběhlo v roce 2013.