Akademie věd ČR Facebook

The Cyril and Methodius mission and Europe

– 1150 years since the arrival of the Thessaloniki brothers in Great Moravia

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1
Autoři
Edice

The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno
Brno 2014, 401 s.

ISBN 978-80-86023-51-9

Kolektivní monografie věnovaná problematice cyrilometodějské misie na Velké Moravě, zohledňující její předpoklady, působení i důsledky. V širokém mezinárodním kontextu sumarizuje výsledky mnohaletých výzkumů a bádání řady oborů – archeologie, historie, dějin umění, slavistiky, filologie, literární vědy či religionistiky. Publikace je rozdělena do tří tematických okruhů – Předpoklady, Bratři ze Soluně a Paměť, s chronologickým záběrem od osmého a devátého století až po století osmnácté. Je tedy zaměřena nejen na vlastní misijní působení obou soluňských bratří na Velké Moravě, ale sleduje také jejich odkaz a tradici v pozdějších obdobích jak v rámci českých zemí, tak i v širších evropských souvislostech.