Akademie věd ČR Facebook

Great Moravia and the Beginnings of Christianity

700 

Cena bez DPH: 700 

Dostupnost: Skladem
1
Autoři
Edice
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno, 2014. 532 s.
ISBN 978-80-86023-54-0
Výpravná kolektivní monografie zaměřená na problematiku Velké Moravy a počátky christianizačního procesu, připravená a vydaná v souvislosti s exkluzivní putovní výstavou Velká Morava a počátky křesťanství, realizovanou v letech 2014 a 2015. První část publikace obsahuje studie domácích i zahraničních badatelů, týkající se velkomoravské tematiky a klíčových lokalit. Obsáhlá katalogová část pak nabízí kvalitní detailní fotografie a popis vybraných raně středověkých artefaktů z uvedeného období. Zde prezentované lokality a nálezy mají široký teritoriální, provenienční i chronologický záběr. Zachycují a dokumentují předvelkomoravský vývoj, období vzniku, rozmachu i úpadku Velké Moravy, ale i počátky českého státu.