Akademie věd ČR Facebook

Středověké meče v českých zemích

Meč jako technologický, kulturněhistorický a archeologický fenomén

490 

Cena bez DPH: 490 

Dostupnost: Skladem
1

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Brno 2023, 131 s.

ISBN 978-80-7524-078-1

DOI: 10.47382/arub2023-08

 

Meče patří napříč celou svou historií k odborně i laicky atraktivním historickým artefaktům dokumentujícím technologickou i uměleckou úroveň dané doby. Ačkoli jsou dějiny mečů velmi dlouhé a sahají až do hlubokého pravěku, vrcholem meče jako zbraně i jako statusového symbolu je nepochybně středověk. Právě tehdy se meč stává symbolem postupně konstituující se šlechty a počíná se zde i jeho vnímání jako ambivalentního předmětu, který je na jedné straně symbolem moci, cti, odvahy a práva, ale na straně druhé i násilí a války. Kniha představuje laické veřejnosti středověké meče v komplexní podobě jako objekty studia mnoha vědních disciplín od archeologie až po metalurgii a zasazuje získané poznatky do středoevropského kontextu. Ukazuje metody zkoumání mečů i naše současné znalosti o jejich výrobě, včetně technologických experimentů. Kniha v populární formě prezentuje výsledky dlouhodobého vědeckého výzkumu, který byl v nedávné době završen dvěma rozsáhlými vědeckými monografiemi.

.