Akademie věd ČR Facebook

Historická krajina na strednom Pomoraví / Historical Landscape on the Middle Course of the Morava River

Interdiscilinárny výskum a interaktívna mapová aplikácia / Interdisciplinary Research and Interactive Map Application

250 

Cena bez DPH: 250 

Dostupnost: Skladem
1
Archeologický ústav AV ČR, Brno Brno 2023, 86 s. ISBN 978-80-7524-065-1 DOI: 10.47382/arub2023-03 Kniha doplňuje webovou mapovou aplikaci „Historická krajina na strednom Pomoraví“. Informace z interaktivní mapy jsou v předkládané publikaci rozšířeny o komplexnější pohled na mezioborový výzkum historické krajiny na středním a dolním toku řeky Moravy. Zatímco interaktivní mapa integruje řadu grafických materiálů a zdrojů a nabízí přístup k dalším internetovým zdrojům informací, tato kniha představuje podrobné principy, metodiku a provedené kroky, stejně jako základní výzkumné hypotézy a otázky výzkumu historické krajiny na středním a dolním toku řeky Moravy.