Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Společně proto každoročně vyhlašujeme soutěž o cenu Zlatý mamut, která vyzdvihne nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Základní zásady soutěže jsou nedílnou součástí statutu. Podrobná pravidla soutěže pro aktuální ročník jsou pravidelně aktualizována a vyvěšována zároveň s každoročním oficiálním vyhlášením soutěže.

Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích. Garantem každé z nich je jeden z partnerů. V jednotlivých kategoriích jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je spojena rovněž s finanční odměnou.

Slavnostní vyhlášení vítězů 4. ročníku ceny Zlatého mamuta

Slavnostní vyhlášení vítězů 4. ročníku ceny Zlatého mamutaVítěz Studentské kategorie Tomáš Pancíř. Jeho projekt „Prezentace archeologického výzkumu: Novobystřicko ve stínu války“ zaujal hodnotící komisi hloubkou zpracování i variabilitou výstupů pro veřejnost. Foto J. Caga.

 • Ročník 2022

  Vyhlašujeme Cenu veřejnosti. Hlasujte pro projekt, který vás nejvíce zaujal!

  Od letošního roku chceme též ocenit archeologický popularizační projekt, jehož prezentace nejvíc zaujme zájemce z řad veřejnosti, pro niž jsou hodnocené aktivity určeny především. Svůj hlas můžete dát kterémukoliv projektu napříč kategoriemi. Již nyní se můžete podívat na všechny přihlášené projekty na webové stránce soutěže, v sekci Ročník 2022.

  Hlasovat budete moci od 1. do 15. dubna 2023 prostřednictvím Google formuláře, který zveřejníme na webové stránce Ceny Zlatého mamuta, zde a na sociálních sítích Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.
  Projekt, který získá nejvíce hlasů bude oceněn na slavnostním vyhlášení 4. ročníku soutěže Cenou veřejnosti.
  Prohlédněte si hodnocenévítězné projekty za rok 2022!
 • Ročník 2020–2021

  Z důvodu epidemie COVID-19 byly projekty přihlášené za rok 2020 i 2021 hodnoceny společně v květnu 2022.

  Prohlédněte si hodnocenévítězné projekty za rok 2019 i fotogalerii ze slavnostního vyhlášení vítězů.

 • Ročník 2019

  Na základě zkušenosti z pilotního ročníku 2018 dochází s účinností od 1. 12. 2019 k úpravám a upřesněním stanov a podmínek soutěže.

  Průkazné doložení kvalit projektu ve všech hodnotících kritérií je na straně soutěžícího. Umožněte komisi, aby kvality Vašeho projektu mohla posoudit z přiložených příloh, které mohou být fotografické, audiovizuální a pod. Přihlašte svůj projekt včas, aby měla komise příležitost se s ním případně seznámit osobně na místě.

  Prohlédněte si hodnocenévítězné projekty za rok 2019 i fotogalerii ze slavnostního vyhlášení vítězů.

 • Ročník 2018

  První ročník ceny Zlatý mamut byl slavnostně vyhlášen dne 1. května 2018 v Pavilonu Anthropos v Brně Pisárkách při příležitosti oslav 90. narozenin mamuta v Anthroposu. Mamut byl díky úsilí Karla Absolona vytvořen roku 1928 pro Výstavu soudobé kultury, která se konala v Brně na Výstavišti v Pisárkách. Po mimořádném úspěchu v pavilonu Člověk a jeho rod bylo rozhodnuto vystavovat jej trvale a byl proto přesunut do nedalekého pisáreckého parku. Během válečných let se však původní model ztratil a proto byl roku 1969 postaven nový 3,5 metru vysoký model. Roku 2003 byl doplněn modelem mamutího mláděte a roku 2008 mu byla věnována básnická sbírka „Na procházce s mamutem“.

  Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, již na Moravě založil Karel Absolon. Jemu byla také cena symbolicky dedikována.

  Prohlédněte si hodnocenévítězné projekty za rok 2018 i fotogalerii ze slavnostního vyhlášení vítězů.