Hudební archeologie

V roce 2014, kdy byla otevřena nová archeologická výzkumná základna brněnského Archeologického ústavu AV ČR v Mikulčicích-Trapíkově, byla zahájena série speciálních programů určených široké veřejnosti pod názvem Hudební archeologie. Základním motivem jednotlivých akcí je propojení prezentace vybraného archeologického tématu (např. představení nové publikace, probíhajícího výzkumného projektu, komentovaná prohlídka lokalit či výstavní počin) se živou produkcí autenticky interpretované staré hudby. Hudební archeologie v letech 2014–2022 zájemce přivítala na 34 představeních tohoto typu. Archeologickou náplň pro ně koncipoval Lumír Poláček.
Hudební archeologie nabízí propojení autenticky interpretované staré i nové hudby s archeologickými tématy. Foto M. Bárta.


Dramaturgem hudební stránky jednotlivých představení je Jan Čižmář a celý projekt je zabezpečen spolkem Hudební lahůdky. V rámci cyklu Hudební archeologie již vystoupila řada domácích i zahraničních umělců, například: Iva Bittová, Spirituál kvintet, Arte dei Suonatori (PL), Unicorn Ensemble (AT), Beatriz Lafont Murcia (ES), Cristián Gutiérrez (CHL), Marc Hervieux (FR), Laila Cathleen Neuman (NL), OctOpus Vocalis, Trio F.U.T., Plaisirs de Musique, Marian Friedl, Petr Wagner, Martin Hroch, Jan Čižmář.


Odborníci Archeologického ústavu, kteří nově v rámci jednotlivých večerů představují archeologická témata, se ve shodě s hudebním dramaturgem programu v roce 2023 odhodlali k jistým úpravám a inovacím v pojetí Hudební archeologie. Rádi by tuto formu prezentace zpřístupnili širšímu publiku zájemců, a proto se v letošním roce představení uskuteční na vícero místech spojených s činností Archeologického ústavu. Hudební archeologie se tak kromě tradičních Mikulčic poprvé představí také na významných moravských lokalitách Pavlova a Mušova, ale také v brněnských muzeích či přímo v hlavní budově ústavu v Brně. Věříme, že Hudební archeologie zaujme i na těchto místech a srdečně zveme všechny zájemce.

 • Program 2023

  Hudební archeologie 35: Carmen aeternum / Zpěvem mezi civilizacemi
  29. 4. 2023, 15:00, Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

  Hudební archeologie 36: Noc kostelů
  2. 6. 2023, 16:30, Mikulčice-Valy (NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích)
  (PROGRAM)

  Hudební archeologie 37: Dva břehy Moravy / Od velkomoravských Slovanů k Marii Terezii
  24. 6. 2023, 14:00, archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

  Hudební archeologie 38: Pocta Venuši
  9. 7. 2023, 15:00, Archeopark Pavlov

  Hudební archeologie 39: (Hudební) Archeologie z nebe
  2. 9. 2023, 17:00, Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea

  Hudební archeologie 40: Trubadúři na Špilberku
  18. 9. 2023, 19:00, hrad Špilberk- hradní kasematy

  Hudební archeologie 41: Archeologické bonbónky
  6. 11. 2023, 18:00, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19

  Hudební archeologie 42: Ceremony of Carols / Adventní koncert
  15. 12. 2023, 18:00, archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

  Změna programu vyhrazena.

Projekt Hudební archeologie je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.