Hudební archeologie

V roce 2014, kdy byla otevřena nová archeologická výzkumná základna brněnského Archeologického ústavu AV ČR v Mikulčicích-Trapíkově, byla zahájena série speciálních programů určených široké veřejnosti pod názvem Hudební archeologie. Základním motivem jednotlivých akcí je propojení prezentace vybraného archeologického tématu (např. představení nové publikace, probíhajícího výzkumného projektu, komentovaná prohlídka lokalit či výstavní počin) se živou produkcí autenticky interpretované staré hudby. Hudební archeologie v letech 2014–2022 zájemce přivítala na 34 představeních tohoto typu. Archeologickou náplň pro ně koncipoval Lumír Poláček.
Hudební archeologie nabízí propojení autenticky interpretované staré i nové hudby s archeologickými tématy. Foto M. Bárta.


Dramaturgem hudební stránky jednotlivých představení je Jan Čižmář a celý projekt je zabezpečen spolkem Hudební lahůdky. V rámci cyklu Hudební archeologie již vystoupila řada domácích i zahraničních umělců, například: Iva Bittová, Spirituál kvintet, Arte dei Suonatori (PL), Unicorn Ensemble (AT), Beatriz Lafont Murcia (ES), Cristián Gutiérrez (CHL), Marc Hervieux (FR), Laila Cathleen Neuman (NL), OctOpus Vocalis, Trio F.U.T., Plaisirs de Musique, Marian Friedl, Petr Wagner, Martin Hroch, Jan Čižmář.


Odborníci Archeologického ústavu, kteří nově v rámci jednotlivých večerů představují archeologická témata, se ve shodě s hudebním dramaturgem programu v roce 2023 odhodlali k jistým úpravám a inovacím v pojetí Hudební archeologie. Rádi by tuto formu prezentace zpřístupnili širšímu publiku zájemců, a proto se od roku 2023 představení uskutečňují na vícero místech spojených s činností Archeologického ústavu. Hudební archeologie se tak kromě tradičních Mikulčic představuje také na významných moravských lokalitách Pavlova a Mušova, ale také v brněnských muzeích či přímo v hlavní budově ústavu v Brně. Věříme, že Hudební archeologie zaujme i na těchto místech a srdečně zveme všechny zájemce.

Zajímají Vás starší ročníky akce nebo se chcete dozvědět více? Podívejte se na stránky Hudební archeologie Archeologické základny v Mikulčicích.

Projekt Hudební archeologie je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.