Pokyny pro autory

Přehled výzkumů je odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 1956. V první části jsou představovány originální archeologické studie nadregionálního významu s těžištěm zájmu ve středoevropské oblasti, ve druhé části potom unikátní souhrn zpráv o výzkumných akcích všech oprávněných archeologických organizací z území Moravy a Slezska.

Od roku 2011 vychází časopis v tištěné podobě dvakrát ročně, a to s odděleným zaměřením na pravěk a ranou dobu dějinnou (1), a středověk a novověk (2). Časopis je současně k dispozici i v on-line elektronické verzi. Přehled výzkumů je registrován v European Reference Index for the Humanities (ERIH) a je uvedený na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.
Od února 2018 je Přehled výzkumů zařazen na seznam časopisů v databázi Scopus, indexován je zde od ročníku 58.

Adresa:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19
CZ-60200 Brno


Odevzdávání příspěvků a uzávěrka

Odevzdáním příspěvku autor uděluje souhlas s jeho zveřejněním v tištěné i elektronické on-line verzi časopisu. Autoři jsou povinní odevzdat spolu s rukopisem i Čestné prohlášení autorů (ke stažení zde).
Uzávěrka se vztahuje vždy k danému kalendářnímu roku, ve kterém má časopis vyjít.

UZÁVĚRKY

Číslo 1
STUDIE – 31. 1.
ZPRÁVA – 31. 1.

Číslo 2
STUDIE – 30. 6.
ZPRÁVA – 28. 2.

Příspěvky přijímáme primárně v elektronické podobě na naší e-mailové adrese: pv@arub.cz. Větší obrazové přílohy lze zaslat pomocí služby www.uschovna.cz apod. (pokud ji použijete, směřujte zásilku na náš e-mail).


Obrázky

Rozlišení min. 600 DPI.

Dodržujte prosím níže uvedené rozměry, nutné pro vkládání obrázků do zrcadel časopisu:

 • 180 x až 255 mm
 • 86,5 x až 255 mm

Soubory pojmenujte: obr1, obr2 – obrX.
Soubory ukládejte s příponou a v jednom z níže uvedených formátů.

Používejte prosím jednotné měřítko.

Datové formáty pro obrázky a grafiku: TIFF, JPG, JPEG, PNG, ostatní formáty po dohodě s redakcí.

Pokud máte k dispozici obrazové podklady chystané ve vrstvách, upřednostníme jejich zaslání pro případ nezbytných redakčních úprav (např. formáty PSD, EPS).


Text

 • Odstavce oddělte prázdným řádkem.
 •  Nepoužívejte formátování textového editoru (styly pro nadpisy, odstavce apod.).
 • První řádek odstavce neodsazujte.
 • Na konec rukopisu zařaďte popisky k obrázkům.
 • Obrázky v textu odkazujte jménem souboru.
 • Používejte minimum zkratek (rozepisujte názvy organizací, časopisů).

Datové formáty pro text:
Uveden je název formátu, přípona soboru a nejobvyklejší editor:

 • ISO 26300 Open Document .odt (OpenOffice.org)
 • Rich Text Format .rtf (OpenOffice.org, Microsoft Word)
 • Microsoft Document .doc (Microsoft Word)

Citační pravidla


Zpráva o výzkumu

Formulář k odevzdání zpráv