Studie připravené do čísla PV 65/1
V tisku

Ondřej Mlejnek, Martin Oliva, Miriam Nývltová Fišáková, Lenka Lisá, Aleš Bajer

History of research at Švédův stůl Cave in the Moravian Karst
Dějiny výzkumu v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu

https://doi.org/10.47382/pv0651-01
Stáhnout

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Jaroslav Bartík

An Emireh point at Ořechov IV–Kabáty Bohunician site
(South Moravia, Czech Republic)

Hrot typu Emireh z lokality bohunicienu Ořechov IV–Kabáty
(jižní Morava, Česká republika)

https://doi.org/10.47382/pv0651-02
Stáhnout

Martina Fojtová, Luděk Galuška, Tomáš Chrástek

New finds at a previously explored site. Bioarchaeological analysis of skeletons
from several newly excavated graves from Staré Město – ‘Na Valách’
Nové nálezy z již prozkoumané lokality. Bioarcheologická analýza koster
z nově objevených hrobů ze Starého Města – „Na Valách”

https://doi.org/10.47382/pv0651-03
Stáhnout

Petr Čechák, Marek Pacák, Petr Šída

Paleolithic bifacial artefacts from Eastern Bohemia
Paleolitické bifaciální artefakty z východních Čech

https://doi.org/10.47382/pv0651-04
Stáhnout

Filip Hájek, Martin Novák

4D visualisation of an archaeological site: A case study from the Upper Paleolithic site
of Milovice IV, Czech Republic

4D vizualizace archeologického naleziště: případová studie z mladopaleolitické lokality
Milovice IV, Česká republika

https://doi.org/10.47382/pv0651-07
Stáhnout

Katarína Kapustka, Tereza Zemanová Davidová

Lithic production from local raw materials during Late Paleolithic/Mesolithic period in Bohemia:
Example of exploitation of the Rock crystal at Soutice 1 (Benešov District)

Výroba štípané industrie z místních surovin na přelomu pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách:
příklad zpracování křišťálu na lokalitě Soutice 1 (okres Benešov)

https://doi.org/10.47382/pv0651-06
Stáhnout