Articles accepted for issue PV 65/1
In print

Ondřej Mlejnek, Martin Oliva, Miriam Nývltová Fišáková, Lenka Lisá, Aleš Bajer

History of research at Švédův stůl Cave in the Moravian Karst
Dějiny výzkumu v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu

https://doi.org/10.47382/pv0651-01
Download

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Jaroslav Bartík

An Emireh point at Ořechov IV–Kabáty Bohunician site
(South Moravia, Czech Republic)
Hrot typu Emireh z lokality bohunicienu Ořechov IV–Kabáty
(jižní Morava, Česká republika)

https://doi.org/10.47382/pv0651-02
Download

Martina Fojtová, Luděk Galuška, Tomáš Chrástek

New finds at a previously explored site. Bioarchaeological analysis of skeletons
from several newly excavated graves from Staré Město – ‘Na Valách’
Nové nálezy z již prozkoumané lokality. Bioarcheologická analýza koster
z nově objevených hrobů ze Starého Města – „Na Valách”

https://doi.org/10.47382/pv0651-03
Download