PV 64/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial

Studie

Jaroslav Bartík, Jaromír Kovárník, Ján Tirpák
Non-destructive research of a double circular enclosure at Uherský Ostroh (Uherské Hradiště District, Czech Republic)
Nedestruktivní výzkum dvojitého rondelu u Uherského Ostrohu (okres Uherské Hradiště, Česká republika)
https://doi.org/10.47382/pv0642-02
Stáhnout

Piotr Włodarczak
The raw material aspects of flint production at the end of the Eneolithic in western Lesser Poland
Surovinové aspekty silicitové produkce na konci eneolitu v západním Malopolsku
https://doi.org/10.47382/pv0642-01
Stáhnout

Tomáš Zeman
Augustovy denáry typu Gaius/Lucius a intenzita výskytu ražeb julsko-klaudijské dynastie na Moravě
The Gaius/Lucius denarii of Augustus and the intensity of the occurrence the Julio-Claudian dynasty coinage in Moravia
https://doi.org/10.47382/pv0642-03
Stáhnout

Šárka Krupičková, Lumír Poláček, Michal Hlavica, Martin Fořt, Peter Baxa
Rozdělené páry? Identifikace a interpretace výskytu gombíků s identickou tepanou výzdobou z různých nálezových
kontextů velkomoravské aglomerace Mikulčice–Kopčany

Separated pairs? Identification and interpretation of the appearance of spherical hollow buttons with identical chased
decoration found in different find contexts at the 9th century site Mikulčice–Kopčany
https://doi.org/10.47382/pv0642-04
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2022

Středověk a novověk
Stáhnout


Varia

Stáhnout