PV 52/1

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Ladislav Nejman, Martin Kuča
Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy. Hledání nových
stratifikovaných EUP lokalit s podporou GPS a dat z dálkového průzkumu Země
stáhnout studii (9,5 MB)

Jarosław Wilczyński, Piotr Wojtal
Jaksice II – a new Gravettian site in southern Poland
stáhnout studii (1,4 MB)

Martin Kuča, Petr Maťejec, Lubomír Prokeš
Alternative Ways of Representing Archaeological Finds Recorded Using Manual GPS Devices
and a Methodology for Creating Maps of Archaeological Surface Sites
stáhnout studii (2,4 MB)

Vratislav Janák, Aleš Knápek, Kateřina Papáková
Sídliště ve Studénce v kontextu osídlení kultury s lineární keramikou v Oderské bráně
stáhnout studii (4,5 MB)

Pavel Stabrava
Žárové pohřebiště na katastru města Příbora a jeho místo v regionálním vývoji kultury lužických popelnicových polí
stáhnout studii (18,0 MB)

Zuzana Loskotová
Die Przeworsk-Kultur im südlichen Teil des Oberschlesiens am Ende der römischen Kaiserzeit und am Anfang der Völkerwanderungszeit
stáhnout studii (14,0 MB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2010

Paleolit
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská a doba stěhování národů