PV 57/2

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Šimon Ungerman
„Karantánsko-köttlašský“ šperk na jihozápadním Slovensku a v dalších částech Karpatské kotliny
Stáhnout studii

Jaroslav Bartík, Lenka Běhounková, Stanislav Vohryzek, Josef Jan Kovář, Hana Poláchová, Michaela Kokojanová, Hana Nohálová
Polykulturní lokalita Hradiště u Louky – Nový archeologický a historický model
Stáhnout studii

Miriam Nývltová Fišáková, Rudolf Procházka, Zdeňka Sůvová
Vyhodnocení osteologických pozůstatků z výzkumu parcel domů Dominikánská 11–19 a Kobližná 3 v Brně. K otázce organizace zásobování měst masem ve vrcholném středověku
Stáhnout studii

Peter Kováčik, Veronika Dudková, Hana Lafková
Poznatky ke stavebnímu vývoji a k pohřbívání v kostele sv. Kříže v Javorníku-vsi na základě archeologického výzkumu
Stáhnout studii

Jiří Doležel
K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2015

Středověk a novověk
Stáhnout studii

Zprávy o činnosti
Stáhnout studii