PV 6, 1961 (vyd. 1962)

ISSN 0528-631X (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo