PV 60/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Joseba Rios-Garaizar
In between Gravettian and Epigravettian in Central and Eastern Europe: a peculiar LGM Early Late Upper Paleolithic industry
Stáhnout

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Jan Novák
Mohelno-Plevovce v kontextu lokálního lengyelského osídlení a přírodního prostředí
Stáhnout

Radka Knápek, Ondrej Šedo
Depozita identifikovaná v římských příkopech na lokalitě Mušov-Neurissen a jejich příklady zaznamenané ve vybraných areálech s doklady pobytu římských vojsk
Stáhnout

Eduard Droberjar, Radka Knápek, Zuzana Jarůšková
The importance of finds from the Migration Period in Malá Haná (Moravia)
Stáhnout

Zuzana Loskotová: Late Migration Period square-headed bow brooches decorated with knobs in the context of the recent find in Mušov, Moravia
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2017

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout