PV 58/1

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Marek Slobodník, Antonín Přichystal
Provenience křišťálových artefaktů z aurignacké stanice. Nová Dědina u Kroměříže na základě studia fluidních inkluzí
Stáhnout

Jaroslav Peška
Nová pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou na střední Moravě. (Dosavadní výsledky horizontální stratigrafie)
Stáhnout

Eva Kolníková, Tomáš Zeman
Diaľkové kontakty moravských Keltov na príklade ojedinelých nálezov tetradrachiem
Stáhnout

Tamerlan Gabuev
L’attribution culturelle des objets en or du Ve s., provenant du tumulus 2 de la nécropole Brut 1 (Ossétie du Nord, Russie)
Stáhnout

Michel Kazanski
Tombes des élites steppiques de l’époque post-hunnique dans la région pontique
Stáhnout

Maxim Levada, Oleg Saveliev
Découverte «princière» de l’époque des Grandes Migrations, près du lac de Jalpug (delta du Danube). Note préliminaire
Stáhnout

Oleg Radiush
Un nouveau “trésor” de l’époque des Grandes Migrations découvert près de village de Volnikovka, la région de Koursk (note préliminaire)
Stáhnout

Jaroslav Tejral
Les élites princières du pays nord-danubien au début de l’époque mérovingienne
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2016

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout