PV 63/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial
Objednat časopis

Studie

Ladislav Nejman, Petr Škrdla, Duncan Wright, Jaroslav Bartík, Antonín Přichystal
A 15,000-year history of Early Upper Paleolithic hunters moving through the Pustý Žleb valley –
Artefacts and chronology of Pod Hradem Cave, Moravian Karst, Czech Republic

15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců v Pustém žlebu –
artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich datace, Moravský kras, Česká republika
https://doi.org/10.47382/pv0631-03
Stáhnout

Zdeňka Nerudová, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková,
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný výzkum na ulici Vídeňská 11
Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. Rescue excavation at 11 Vídeňská Street
https://doi.org/10.47382/pv0631-01
Stáhnout

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek, Klára Augustinová, Petr Žákovský
Kramolín hillfort revisited. Archaeological potential of a site flooded for 45 years
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let zatopené lokality
https://doi.org/10.47382/pv0631-04
Stáhnout

Eduard Droberjar
K významu římsko-provinciálních zásobnic s okružím (Krausengefäße) z 2. století
v Jevíčku v kontextu naddunajského barbarika
The significance of Roman provincial storage vessels (Krausengefäße type) from
the 2nd century in Jevíčko in the context of the North Danubian Barbaricum
https://doi.org/10.47382/pv0631-05
Stáhnout

Renata Madyda-Legutko
The elite horseman from the Przeworsk culture territory
Elitní jezdec z oblasti przeworské kultury
https://doi.org/10.47382/pv0631-02
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2021

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2021 – seznam autorů
Stáhnout


Varia

Stáhnout