PV 63/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial
Order Journal

Articles

Ladislav Nejman, Petr Škrdla, Duncan Wright, Jaroslav Bartík, Antonín Přichystal
A 15,000-year history of Early Upper Paleolithic hunters moving through the Pustý Žleb valley –
Artefacts and chronology of Pod Hradem Cave, Moravian Karst, Czech Republic

15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců v Pustém žlebu –
artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich datace, Moravský kras, Česká republika
https://doi.org/10.47382/pv0631-03
Download

Zdeňka Nerudová, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková,
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný výzkum na ulici Vídeňská 11
Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. Rescue excavation at 11 Vídeňská Street
https://doi.org/10.47382/pv0631-01
Download

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek, Klára Augustinová, Petr Žákovský
Kramolín hillfort revisited. Archaeological potential of a site flooded for 45 years
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let zatopené lokality
https://doi.org/10.47382/pv0631-04
Download

Eduard Droberjar
K významu římsko-provinciálních zásobnic s okružím (Krausengefäße) z 2. století
v Jevíčku v kontextu naddunajského barbarika
The significance of Roman provincial storage vessels (Krausengefäße type) from
the 2nd century in Jevíčko in the context of the North Danubian Barbaricum
https://doi.org/10.47382/pv0631-05
Download

Renata Madyda-Legutko
The elite horseman from the Przeworsk culture territory
Elitní jezdec z oblasti przeworské kultury
https://doi.org/10.47382/pv0631-02
Download


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2021

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronze Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download

Overview of excavations in Moravia and Silesia 2021 – list of authors
Download


Varia

Download