PV 44

ISBN 80-86023-29-X, ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Objednat časopis

Studie a krátké články

Miroslav Bárta, Vladimír Brůna, Jiří A. Svoboda, Miroslav Verner
El-Hayez, Bahariya, oasis, Egypt. 1st survey report by the Czech Institute of Egyptology
El-Hayez, oáza Baharíja, Egypt. Prvá zpráva o průzkumu Českého egyptologického ústavu
Stáhnout studii (288 KB)
 
Tomáš Berkovec, Miriam Nývltová Fišáková
Analýza osteologického materiálu z vybraných objektů sídliště kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích „Široké u lesa“
Osteological analysis of the selected units from the Linear Band Ceramic culture site: Vedrovice – „Široká u lesa“
stáhnout studii (832 KB)
 
Eva Drozdová, Tomáš Berkovec
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Kuřimi, „Díly za Sv. Jánem“
Antropological Research on Skeletal Remains from Kuřim, „Díly za Sv. Jánem“
Stáhnout studii (196 KB)
 
Martin Kuča, Petr Žákovský
Povrchový průzkum katastru obce Jinačovice (okr. Brno-venkov)
Oberflächenerforschung des Katasters der Gemeinde Jinačovice (Bez. Brno-venkov)
Stáhnout studii (68 KB)
 
Marián Mazuch
Předstihový výzkum na tzv. „akropoli“ velkomoravského hradiště Mikulčice – „Valy“
Vorsprungsgrabung auf der sog. Akropole des großmährischen Burgwalls Mikulčice-Valy
Stáhnout studii (208 KB)
 
Petr Holub, Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen im Jahr 2002
Stáhnout studii (2,4 MB)
 
Petr Holub, Petr Hrubý, Peter Kováčik, David Merta, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahr 2002
Stáhnout studii (2,3 MB)
 
Vladimír Nekuda
Středověký hrádek v katastru obce Vratěnína (výsledky výzkumu v r. 2003)
Der Hausberg im Kataster der Gemeinde Vratěnín (Fratting)(Aufgrund der archäologischen Grabung im Jahr 2003)
Stáhnout studii (728 KB)
 
† Miroslav Bálek
Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 2002
The results of the aerial photography in Moravia during 2002
Stáhnout studii (80 KB)
 
Miroslav Bálek, Tomáš Berkovec, Petr Kos, Marek Lečbych, Andrea Matějíčková, David Parma, Michal Přichystal, Miroslav Šmíd
Předběžné výsledky první etapy záchranného archeologického výzkumu v trase dálnice D1 Vyškov – Mořice
Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe der archäologischen Rettungsgrabung auf der Autobahnstrecke D1 Vyškov – Mořice
Stáhnout studii (628 KB)
 
Miroslav Plaček
Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku
Die Oberflächenprospektion von relikten ausgewählter Adelssitze in der Region von Šumperk
Stáhnout studii (256 KB)
 
Miroslav Plaček
Opevněná středověká sídla šlechty – nové a revidované lokality
Befestigte mittelalterliche Adelssitze – neue und revidierte Fundstellen
Stáhnout studii (804 KB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2002

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Středověk a novověk
Stáhnout


Zprávy o činnosti

Stáhnout