PV 44

ISBN 80-86023-29-X, ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648 Order Journal

Case studies and short articles

Miroslav Bárta, Vladimír Brůna, Jiří A. Svoboda, Miroslav Verner
El-Hayez, Bahariya, oasis, Egypt. 1st survey report by the Czech Institute of Egyptology
El-Hayez, oáza Baharíja, Egypt. Prvá zpráva o průzkumu Českého egyptologického ústavu
Download (288 KB)
 
Tomáš Berkovec, Miriam Nývltová Fišáková
Analýza osteologického materiálu z vybraných objektů sídliště kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích „Široké u lesa“
Osteological analysis of the selected units from the Linear Band Ceramic culture site: Vedrovice – „Široká u lesa“
Download (832 KB)
 
Eva Drozdová, Tomáš Berkovec
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Kuřimi, „Díly za Sv. Jánem“
Antropological Research on Skeletal Remains from Kuřim, „Díly za Sv. Jánem“
Download (196 KB)
 
Martin Kuča, Petr Žákovský
Povrchový průzkum katastru obce Jinačovice (okr. Brno-venkov)
Oberflächenerforschung des Katasters der Gemeinde Jinačovice (Bez. Brno-venkov)
Download (68 KB)
 
Marián Mazuch
Předstihový výzkum na tzv. „akropoli“ velkomoravského hradiště Mikulčice – „Valy“
Vorsprungsgrabung auf der sog. Akropole des großmährischen Burgwalls Mikulčice-Valy
Download (208 KB)
 
Petr Holub, Peter Kováčik, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen im Jahr 2002
Download (2,4 MB)
 
Petr Holub, Petr Hrubý, Peter Kováčik, David Merta, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahr 2002
Download (2,3 MB)
 
Vladimír Nekuda
Středověký hrádek v katastru obce Vratěnína (výsledky výzkumu v r. 2003)
Der Hausberg im Kataster der Gemeinde Vratěnín (Fratting)(Aufgrund der archäologischen Grabung im Jahr 2003)
Download (728 KB)
 
† Miroslav Bálek
Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 2002
The results of the aerial photography in Moravia during 2002
Download (80 KB)
 
Miroslav Bálek, Tomáš Berkovec, Petr Kos, Marek Lečbych, Andrea Matějíčková, David Parma, Michal Přichystal, Miroslav Šmíd
Předběžné výsledky první etapy záchranného archeologického výzkumu v trase dálnice D1 Vyškov – Mořice
Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe der archäologischen Rettungsgrabung auf der Autobahnstrecke D1 Vyškov – Mořice
Download (628 KB)
 
Miroslav Plaček
Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku
Die Oberflächenprospektion von relikten ausgewählter Adelssitze in der Region von Šumperk
Download (256 KB)
 
Miroslav Plaček
Opevněná středověká sídla šlechty – nové a revidované lokality
Befestigte mittelalterliche Adelssitze – neue und revidierte Fundstellen
Download (804 KB)


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2002

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronze Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download

Middle Ages and Modern Times
Download