PV 56/2

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Ondrej Šedo. Gegenstände barbarischen Provenienz aus dem Graben Mušov-Neurissen IV
Stáhnout studii

Jaroslav Tejral
Some remarks on the transitional phase between Early Roman and Late Roman Periods in the region north of the Middle Danube
Stáhnout studii

Eduard Droberjar
Markomannen und superiores barbari in Třebusice und Jevíčko zur Zeit der Markomannenkriege. Zur Problematik der Übergangsstufe B2/C1 in Böhmen und Mähren
Stáhnout studii

Libor Kalčík
Povelkomoravské osídlení hradiska Staré zámky u Líšně
Stáhnout studii

Jan Videman
Významná centra na Moravě v 10. – 11. století pohledem nálezů mincí – aktuální stav poznání.I. Hradiště Staré zámky v Brně-Líšni
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2014

Středověk a novověk – Middle Ages and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
Stáhnout studii

Zprávy o činnosti – Reports – Berichte
Stáhnout studii