PV 57/1

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Jaroslav Tejral
Nochmals zum archäologischen Niederschlag der frühen Völkerwanderungszeit in Nordprovinzen des römischen Reiches
Stáhnout studii

Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Ladislav Nejman, Jaroslav Bartík, Alena Hrušková, Jan Krása
Ořechov IV: Nová lokalita bohunicienu nad údolím Bobravy
Stáhnout studii

Jiří Svoboda, Martin Novák, Sandra Sázelová: Pavlov I. Předběžné výsledky výzkumu v letech 2013 – 2015
Stáhnout studii

Jaroslav Bartík, Milan Vokáč, Martin Kuča, Alžběta Čerevková, Lubomír Prokeš, Miriam Nývltová Fišáková
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Slavíkovic a jeho postavení v kontextu západní periferie lengyelské oikumeny na Moravě
Stáhnout studii

Lubomír Šebela
Kulturní proměny na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě a mimo ni ve světle kamenné štípané industrie
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2015

Paleolit – Paleolithic – Paläolithikum
Stáhnout studii
 
Neolit – Neolithic – Neolithikum
Stáhnout studii
 
Eneolit – Eneolithic – Äneolithikum
Stáhnout studii
 
Doba bronzová – Bronze Age – Bronzezeit
Stáhnout studii
 
Doba železná – Iron Age – Eisenzeit
Stáhnout studii
 
Doba římská a doba stěhování národů – Roman Age and Migration Period – Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
Stáhnout studii