PV 22, 1977 (vyd. 1980)

ISSN 0528-631X (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo