PV 54/2

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Marek Hladík, Lumír Poláček
Interdisciplinárny výskum riečneho koryta a pozostatkov mosta medzi severozápadným podhradím a opevneným predhradím mikulčickej aglomerácie (archeologická analýza)
Stáhnout studii

Marian Mazuch
Předběžné výsledky záchranného výzkumu SZ úseku opevnění akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy
Stáhnout studii

Marian Mazuch, Marek Hladík
Grave Pit Modifi cations and Wooden Structures in the Great Moravian Graves and Their Information Potential for Cognition of the Social Structure of the Great Moravian Society
Stáhnout studii

Rudolf Procházka
Parcelní zástavba vrcholně středověkého Brna a její obyvatelé I. Dominikánská ulice 15-19, Kobližná 3
Stáhnout studii

Lenka Macháňová, Martin Hložek, Rudolf Procházka
Zoomorfní středověká plastika z Brna – Pekařské ulice
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2012

Stáhnout studii
  
Zprávy o činnosti
Stáhnout