PV 42

ISBN 80-86023-23-0, ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo

Studie a krátké články

Miroslav Chleborád, Radovan Chleborád. Svatava Tlustá, Lubomír Šebela
Chleborádovy archeologické výkopy a nálezy
Ausgrabungen und Funde von Miroslav Chleborád
Stáhnout

Rudolf Procházka, Jiří Doležel
Současný stav poznání počátků jihomoravských měst
Der gleichzeitige Forschungsstand der Anfänge der südmährischen Städten
Stáhnout

David Merta, Peter Kováčik, Marek Peška, Rudolf Procházka, Jaroslav Sadílek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000
Vorläufige Ergebnisse Archäologischer Rettungsgrabungen im Jahr 2000
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2000

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Středověk a novověk
Stáhnout


Speciální metody

Stáhnout


Zprávy o činnosti

Stáhnout