PV 64/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial

Studie

Klára Augustinová, Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Peter Milo, Matěj Kmošek, Antonín Přichystal,
Jan Novák, Petr Knotek, Tereza Rychtaříková, Jiří Brenner
Senorady/Mohelno – „Boleniska”: Strategická poloha v krajině s palimpsestem pravěkého osídlení
Senorady/Mohelno – ‘Boleniska’: A strategic position within the landscape with palimpsest of prehistoric occupation
https://doi.org/10.47382/pv0641-10
Stáhnout

Jan Eigner, Vladimír Slunečko
Miscellanea jordanovské štípané kamenné industrie z Čech
A miscellany of the Jordanów culture chipped stone industry from Bohemia
https://doi.org/10.47382/pv0641-05
Stáhnout

Antonín Přichystal, Petr RatajDalibor Všianský
Petroarchaeological investigation of three nephrite axes from Moravia and Czech Silesia
Petroarcheologický výzkum tří nefritových seker z Moravy a českého Slezska
https://doi.org/10.47382/pv0641-07
Stáhnout

David Rožnovský, Tereza Pavelková
Nová lokalita jevišovické kultury u Sedlešovic v kontextu mladoeneolitického osídlení Znojemska
A new site of the Jevišovice culture near Sedlešovice in the context of an Early Neolithic settlement in the Znojmo District
https://doi.org/10.47382/pv0641-06
Stáhnout

Jan Turek
The social meaning of multiple burials in the Corded Ware culture
Společenský význam vícečetných pohřbů v kultuře se šňůrovou keramikou
https://doi.org/10.47382/pv0641-08
Stáhnout

Alžběta Bedáňová
Child archer-warrior and his ‘toys’ from the Bell Beaker cemetery in Popůvky
Dětský lukostřelec a jeho „hračky“ z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Popůvkách
https://doi.org/10.47382/pv0641-04
Stáhnout

Stanislav Stuchlík
Sídliště únětické kultury na katastru obce Rybníky na Znojemsku
Únětice culture settlements in Rybníky, Znojmo District
https://doi.org/10.47382/pv0641-02
Stáhnout

David Hons
Výrobky z tvrdých živočišných materiálů ve starší době bronzové na jižní Moravě
Early Bronze Age artefacts from hard animal materials found in the south Moravia region
https://doi.org/10.47382/pv0641-01
Stáhnout

Jaroslav Peška, Pavel Fojtík
Kamenné sekeromlaty v kontextu objektů ze starší doby bronzové na Moravě
Stone hammer-axes in the context of the Early Bronze Age features in Moravia
https://doi.org/10.47382/pv0641-09
Stáhnout

Ľubomíra Kaminská – Ján Jusko
Silicitový hrot šípu z Bystrého na východnom Slovensku
Silicite arrowhead from Bystré in east Slovakia
https://doi.org/10.47382/pv0641-03
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2022

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout

Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2022 – seznam autorů
Stáhnout


Varia

Stáhnout