PV 64/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial

Articles

Klára Augustinová, Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Peter Milo, Matěj Kmošek, Antonín Přichystal,
Jan Novák, Petr Knotek, Tereza Rychtaříková, Jiří Brenner
Senorady/Mohelno – „Boleniska”: Strategická poloha v krajině s palimpsestem pravěkého osídlení
Senorady/Mohelno – ‘Boleniska’: A strategic position within the landscape with palimpsest of prehistoric occupation
https://doi.org/10.47382/pv0641-10
Download

Jan Eigner, Vladimír Slunečko
Miscellanea jordanovské štípané kamenné industrie z Čech
A miscellany of the Jordanów culture chipped stone industry from Bohemia
https://doi.org/10.47382/pv0641-05
Download

Antonín Přichystal, Petr RatajDalibor Všianský
Petroarchaeological investigation of three nephrite axes from Moravia and Czech Silesia
Petroarcheologický výzkum tří nefritových seker z Moravy a českého Slezska
https://doi.org/10.47382/pv0641-07
Download

David Rožnovský, Tereza Pavelková
Nová lokalita jevišovické kultury u Sedlešovic v kontextu mladoeneolitického osídlení Znojemska
A new site of the Jevišovice culture near Sedlešovice in the context of an Early Neolithic settlement in the Znojmo District
https://doi.org/10.47382/pv0641-06
Download

Jan Turek
The social meaning of multiple burials in the Corded Ware culture
Společenský význam vícečetných pohřbů v kultuře se šňůrovou keramikou
https://doi.org/10.47382/pv0641-08
Download

Alžběta Bedáňová
Child archer-warrior and his ‘toys’ from the Bell Beaker cemetery in Popůvky
Dětský lukostřelec a jeho „hračky“ z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Popůvkách
https://doi.org/10.47382/pv0641-04
Download

Stanislav Stuchlík
Sídliště únětické kultury na katastru obce Rybníky na Znojemsku
Únětice culture settlements in Rybníky, Znojmo District
https://doi.org/10.47382/pv0641-02
Download

David Hons
Výrobky z tvrdých živočišných materiálů ve starší době bronzové na jižní Moravě
Early Bronze Age artefacts from hard animal materials found in the south Moravia region
https://doi.org/10.47382/pv0641-01
Download

Jaroslav Peška, Pavel Fojtík
Kamenné sekeromlaty v kontextu objektů ze starší doby bronzové na Moravě
Stone hammer-axes in the context of the Early Bronze Age features in Moravia
https://doi.org/10.47382/pv0641-09
Download

Ľubomíra Kaminská – Ján Jusko
Silicitový hrot šípu z Bystrého na východnom Slovensku
Silicite arrowhead from Bystré in east Slovakia
https://doi.org/10.47382/pv0641-03
Download


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2022

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronze Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download

Overview of excavations in Moravia and Silesia 2022 – list of authors
Download


Varia

Download