PV 62/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Evidenční číslo MK ČR: E 18648
Kompletní číslo
Obálka / Tiráž / Obsah / Editorial
Objednat časopis

Studie

Bibiána Hromadová, Adrián Nemergut, Laurent Klaric, Martina Moravcová Ábelová, Martin Vlačiky
Výsledky revízneho výskumu mladopaleolitickej lokality v Moravanoch nad Váhom-Podkovici (Slovenská republika)
Revision excavations of the Upper Paleolithic site in Moravany nad Váhom-Podkovica (Slovak Republic)
https://doi.org/10.47382/pv0621-07
Stáhnout

Sándor Béres, Yuri E. Demidenko
Vác 1 Epigravettian loci at the Danube Bend in North-Central Hungary
Lokalita epigravettienu Vác 1 v ohbí Dunaje v severocentrálním Maďarsku
https://doi.org/10.47382/pv0621-01
Stáhnout

Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek
Pravěké osídlení v okolí velkomoravského kostela ve Starém Městě – „Špitálkách“
Prehistoric occupation near the Great Moravian church in Staré Město – “Špitálky”
https://doi.org/10.47382/pv0621-05
Stáhnout

Jaroslav Peška
Časně eneolitické depozitum v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí
Early Eneolithic hoard in the White Carpathians on the Moravian-Slovak border
https://doi.org/10.47382/pv0621-03
Stáhnout

Jan Kysela, Matěj Kmošek, Tomáš Smělý
Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě
Ye curly lass from Staré Hradisko. On art and craft in Recent La Tène Moravia
https://doi.org/10.47382/pv0621-06
Stáhnout

Alina Szabová, Zuzana Porubčanová
Identification of potential structural coherence based on the ceramic material from provincial necropolis II at Ancient Gerulata (SR) using quantitative analyses
Identifikace potenciální strukturální koherence na základě keramického materiálu z provinciálního pohřebiště II v antické Gerulatě (SR) za pomoci kvantitativních analýz
https://doi.org/10.47382/pv0621-04
Stáhnout

Emilia Smółka-Antkowiak
A horse warrior’s armament based on studies of the Przeworsk culture cemeteries from the Roman Period
Výzbroj bojovníků na koních na základě výzkumů przeworských pohřebišť z doby římské
https://doi.org/10.47382/pv0621-09
Stáhnout

Jana Apiar, Peter Apiar
Sampling and its effect on the composition of archaeobotanical assemblages from the Roman Period
Vzorkování a jeho vliv na složení archeobotanických souborů z doby římské
https://doi.org/10.47382/pv0621-08
Stáhnout

Miloš Hlava
Protektorátní počátky brněnské odbočky Archeologického ústavu
The Protectorate-period roots of the Brno branch of the Institute of Archaeology
https://doi.org/10.47382/pv0621-02
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2020

Paleolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a doba stěhování národů
Stáhnout


Varia

Stáhnout