PV 62/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial
Order Journal

Articles

Bibiána Hromadová, Adrián Nemergut, Laurent Klaric, Martina Moravcová Ábelová, Martin Vlačiky
Výsledky revízneho výskumu mladopaleolitickej lokality v Moravanoch nad Váhom-Podkovici (Slovenská republika)
Revision excavations of the Upper Paleolithic site in Moravany nad Váhom-Podkovica (Slovak Republic)
https://doi.org/10.47382/pv0621-07
Download

Sándor Béres, Yuri E. Demidenko
Vác 1 Epigravettian loci at the Danube Bend in North-Central Hungary
Lokalita epigravettienu Vác 1 v ohbí Dunaje v severocentrálním Maďarsku
https://doi.org/10.47382/pv0621-01
Download

Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek
Pravěké osídlení v okolí velkomoravského kostela ve Starém Městě – „Špitálkách“
Prehistoric occupation near the Great Moravian church in Staré Město – “Špitálky”
https://doi.org/10.47382/pv0621-05
Download

Jaroslav Peška
Časně eneolitické depozitum v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí
Early Eneolithic hoard in the White Carpathians on the Moravian-Slovak border
https://doi.org/10.47382/pv0621-03
Download

Jan Kysela, Matěj Kmošek, Tomáš Smělý
Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě
Ye curly lass from Staré Hradisko. On art and craft in Recent La Tène Moravia
https://doi.org/10.47382/pv0621-06
Download

Alina Szabová, Zuzana Porubčanová
Identification of potential structural coherence based on the ceramic material from provincial necropolis II at Ancient Gerulata (SR) using quantitative analyses
Identifikace potenciální strukturální koherence na základě keramického materiálu z provinciálního pohřebiště II v antické Gerulatě (SR) za pomoci kvantitativních analýz
https://doi.org/10.47382/pv0621-04
Download

Emilia Smółka-Antkowiak
A horse warrior’s armament based on studies of the Przeworsk culture cemeteries from the Roman Period
Výzbroj bojovníků na koních na základě výzkumů przeworských pohřebišť z doby římské
https://doi.org/10.47382/pv0621-09
Download

Jana Apiar, Peter Apiar
Sampling and its effect on the composition of archaeobotanical assemblages from the Roman Period
Vzorkování a jeho vliv na složení archeobotanických souborů z doby římské
https://doi.org/10.47382/pv0621-08
Download

Miloš Hlava
Protektorátní počátky brněnské odbočky Archeologického ústavu
The Protectorate-period roots of the Brno branch of the Institute of Archaeology
https://doi.org/10.47382/pv0621-02
Download


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2020

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronz Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download


Varia

Download