PV 58/2

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Dieter Quast
Der römische Bergkristallring aus dem langobardischen Gräberfeld Holubice
Stáhnout

Šimon Ungerman
Prachtfingerringe im frühmittelalterlichen Mähren (9.–10. Jahrhundert).
Bemerkungen zur Chronologie und Provenienz des großmährischen Luxusschmucks
Stáhnout

Pavel Šlézar
Archeologický výzkum u kostela Panny Marie Sněžné.
Příspěvek k problematice počátků opevnění a církevních staveb na olomouckém Předhradí
Stáhnout

Petr Kočár, Romana Kočárová
Archeobotanické analýzy raně středověkých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, před kostelem P. Marie Sněžné
Stáhnout

Petr Žákovský, Tomasz Cymbalak, Jiří Hošek, Miroslav Dejmal
Nález pozdně středověkého dlouhého meče z Prahy – Nového Města
Stáhnout


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2016

Středověk a novověk
Stáhnout