PV 55/2

ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Lumír Poláček
Usus aquarum – Wasser und Wasserbauten im Leben der frühmittelalterlichen Gesellschaften Mitteleuropas (Bericht)
Stáhnout studii

Gerard Wilke
Konstruktionsunterschiede zwischen den Brücken im nordwestslawischen Gebiet
Stáhnout studii

Lumír Poláček, Gerard Wilke
Möglichkeiten und Grenzen für eine Rekonstruktion der „ersten“ Brücke von Mikulčice (Tschechische Republik)
Stáhnout studii

Christian Zschieschang
Usus aquarum in der frühmittelalterlichen Toponymie. Einblicke
Stáhnout studii

Lucie Galusová, Martina Maříková
Molentes oder molendinarii? Die Frage der Nutzung des Wasserrades im frühmittelalterlichen Böhmen und Mähren
Stáhnout studii

Lars Kröger
Früh- und hochmittelalterliche Binnenschiffe in Mitteleuropa. Ein Überblick zum aktuellen Stand
der Forschung Früh- und hochmittelalterliche Binnenschiffe in Mitteleuropa. Ein Überblick zum aktuellen Stand
der Forschung
Stáhnout studii

Petr Kočár, Romana Kočárová, Emanuel Opravil †, Rudolf Procházka
Archeobotanická výpověď brněnských parcel
Stáhnout studii


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2013

Středověk a novověk – Middle Ages and Modern Times – Mittelalter und Neuzeit
Stáhnout studii
 
Zprávy o činnosti – Reports – Berichte
Stáhnout