PV 45

ISBN 80-86023-64-8, ISSN 1211-7250 (Print)Evidenční číslo MK ČR: E 18648 Objednat časopis

Studie a krátké články

Jiří A. Svoboda  
Neandertálci versus anatomicky moderní lidé. K aktuálnímu stavu výzkumu ve středním Podunají
Neanderthals versus Anatomically modern humans. Actual state of research in the Middle Danube region
stáhnout studii (280 KB)
 
Miroslav Bárta, Vladimír Brůna, Viktor Černý, Jiří Musil, Jiří A. Svoboda, Miroslav Verner
Report on the survey and trial excavations of the Czech Institute of Egyptology, carried in the area of El-Hayez, Baharia oasis (2nd season, 6.3.-31. 3. 2004)
Zpráva o průzkumu a zjišťovacím výzkumu Českého egyptologického ústavu v prostoru el-Hayez, oáza Baharíja (2. výzkumná sezona, 6.3.-31.3. 2004)
stáhnout studii (304 KB)
 
† Miroslav Chleborád, Robert Chleborád, Svatava Tlustá, Lubomír Šebela
„Římské“ sídliště u Vícemilic (nepublikovaný rukopis M. Chleboráda z roku 1927)
„Römerzeitliche“ Siedlung bei Vícemilice (unpubliziertes Mannuskript von M. Chleborád aus dem Jahr 1927)
stáhnout studii (180 KB)
 
Jan Jílek
Jehlicovitý lékařský nástroj z Mušovska v kontextu středního Podunají
Ein Nadelartiges medizinisches Instrument aus der Region von Mušov im Kontext des Mitteldonaugebietes
stáhnout studii (128 KB)
 
Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Brno im Jahr 2003
stáhnout studii (2,5 MB)
 
Petr Hejhal, Petr Hrubý, Vítězslav Mráz
Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2003
Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahr 2003
stáhnout studii (588 KB)


Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit
Stáhnout

Eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba železná
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Středověk a novověk
Stáhnout


Zprávy o činnosti

Stáhnout