Cena Zlatý mamut – slavnostní vyhlášení vítězů

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie dne 23. května 2022 od 14 hodin.
3. ročník soutěže vyhodnotí a ocení nejlepší popularizační projekty za roky 2020 a 2021.

Cena Zlatý mamut
Cena Zlatý mamut – slavnostní vyhlášení vítězů


Archeologické služby

Archeologické památky jsou jedinečným, nenahraditelným a konečným zdrojem informací pro poznání kulturní minulosti území nynější České republiky a jako takové jsou součástí národního i světového kulturního dědictví, jehož ochraně by měla být věnována maximální pozornost.

• Archiv
• Knihovna
• Informace pro stavebníky
• Referát archeologické památkové péče
• Analytická konzervace

Naše služby

Odborné a popularizační publikace

Všechny publikace
Všechny publikace

Na výzkumech intenzivně spolupracujeme s řadou institucí, vědeckými pracovníky a studenty.

Jak navázat spolupráci s ARÚB?

Výzkumná témata