Noc literatury

Noc literatury je série čtení ukázek z knih evropských autorů na netradičních místech v desítkách měst po celé České republice.

Hudební archeologie 6: O VĚCECH POSLEDNÍCH

Dne 11. května Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Pozvánka na slavnostní křest publikace

Zveme Vás na slavnostní křest publikace „Středověké a raně novověké zbraně Přerovska“ 29. března 2018 v 17:00 hod.

Knižní novinka- Římské a germánské spony ve střední Evropě

Sborník, na jehož vzniku se podílelo 49 autorů, je tematicky věnován sponám doby železné, římské a stěhování národů.

Pozvánka na konferenci Archeologie barbarů 2018

Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika.

Pozvánka na přednášku

Zveme Vás na přednášku PhDr. Petra Žákovského, Ph.D. – Třicetiletá válka na Moravě a její odraz ve světle nálezů militárií.

Knižní novinka- Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy

Práce zkoumá fenomén úprav hrobových jam a dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech.

Pozvánka na přednášku Barbaři v pohybu

Zveme Vás na přednášku Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají.

Přehled výzkumů ve Scopusu

S radostí oznamujeme všem čtenářům, přispěvatelům a příznivcům, že časopis Přehled výzkumů byl přijat do databáze Scopus.

Velká Morava v Polsku

Unikátní výstava „Wielkie Morawy“ v Muzeu Początków Państwa Polskiego v Hnězdně potrvá do 24. 6. 2018.

Pozvánka na přednášku

Zveme Vás na přednášku Mgr. Petra Žákovského, Ph.D. a Mgr. Patricka Bárty – Vývoj evropského meče.

PF 2018

Přejeme vám úspěšný Nový rok 2018.

Výstava „Wielkie Morawy“ v polském Hnězdně

Unikátní výstava Velká Morava a počátky křesťanství nyní putuje do polského Hnězdna.

Archeopark Pavlov získal Českou cenu za architekturu

Stavba Archeoparku Pavlov z pera architektů Radko Květa a Pavla Pijáčka se stala vítězem České ceny za architekturu 2017.

Pozvánka na přednášku: Když na Moravě psaly dějiny římské legie

28. listopadu 2017 Vás zveme na přednášku Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. „Když na Moravě psaly dějiny římské legie“.

Vydání knihy Předkové – Evoluce člověka

Dne 25. října 2017 proběhl slavnostní křest druhého vydání knihy Předkové – Evoluce člověka.