Pozvánka na slavnostní vyhlášení soutěže Zlatý mamut

Zveme Vás na slavnostní vyhlášení 1. ročníku soutěže Zlatý mamut!

Cena Zlatý mamut 2018 – zveřejňování projektů

Na našich facebookových stránkách postupně představíme všechny projekty přihlášené do 1. ročníku soutěže.

Listopad a prosinec 2018 v Knihkupectví Academia Brno

Poslední dva měsíce loňského roku jsme měli možnost prezentovat náš ústav v Knihkupectví Academia Brno.

Archeologie a veřejnost 10/2018

Dne 28. listopadu 2018 se konal již desátý ročník konference Archeologie a veřejnost.

30. sympozium Grundprobleme

Ve dnech 14.–16. listopadu 2018 se konalo 30. sympozium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum.

Hudební archeologie 11: CHRISTMAS AND LOVE … AND MORE

Dne 16. prosince 2018 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Program Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Program Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Dne 28. 11. 20118 se v prostorách ARÚB uskuteční konference Archeologie a veřejnost 10/2018.

Přednáška „Tajemství“ hlavní hrobky v mikulčické bazilice

Dne 21. listopadu 2018 Vás srdečně zveme na přednášku do knihkupectví Academia.

Přednáška Symboly bohatství a moci

Dne 12. prosince 2018 Vás srdečně zveme na přednášku do knihkupectví Academia.

Knižní novinka – Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa.

Týden vědy a techniky 2018

V rámci Týdne vědy a techniky 2018 jsme pro Vás připravili bohatý program!

Konference Grundprobleme 2018 (14.–16. 11.)

Zveme odbornou i širší veřejnost na 30. mezinárodní konferenci „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“.

Hudební archeologie 10: MELODIE Z ROKU RAZ DVA

Dne 25. listopadu 2018 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie.

Mezinárodní den archeologie na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Přijměte pozvání na komentované prohlídky archeologických lokalit v rámci Mezinárodního dne archeologie!

Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost 10/2018.

Knižní novinka – Moravian and Silesian Strongholds

Nová publikace o vývoji opevněných center na Moravě a ve Slezsku v 10. a 11. století.