Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů
28. publikace ke stažení

Václav Čupr – Ladislav Págo: Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů, Praha 1977.

Studie se zabývá konzervací, ochranou a úpravou povrchu kovových archeologických nálezů se zaměřením na problematiku koroze a protikorozní ochrany archeologického a muzejního materiálu. Příručka je podložena původním výzkumem a dlouholetou zkušeností autorů, ve své době přihlíží i k nejnovějším zkušenostem v oboru.