Staré Hradisko / Staré Hradisko II / Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog
24.-26. publikace ke stažení


Jiří Meduna: Staré Hradisko. Katalog nálezů uložených v muzeu města Boskovic,
Brno 1961.

Jiří Meduna: Staré Hradisko II. Katalog der Funde aus den Museen in Brno /Brünn/, Praha /Prag/, Olomouc, Plumlov und Prostějov, Brno 1970.

Ve dvou samostatných knižních svazcích představil dr. Meduna několik stovek kusů nálezů z keltského oppida Staré Hradisko u Prostějova, které pocházejí z meziválečných výzkumů různých badatelů a fyzicky se dnes nacházejí v několika tuzemských muzejních institucích. Formou katalogu jsou zde popsány nálezy od jednotlivých keramických střepů po unikátní kovové předměty včetně numismatického fondu.

Jiří Meduna: Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog, Brno 1980.

Katalog nálezů z laténských sídlišť a pohřebišť je pramennou základnou pro teoreticky orientovanou publikaci „Die latènzeitlichen Siedlungen in Mähren“, která vyšla v nakladatelství Academia. V katalogu jsou přehlednou formou představeny v abecedním pořadí všechny známé moravské lokality z laténského období objevené do roku 1974 včetně stručného soupisu zde objevených artefaktů.