The gravettian along the Danube
48. publikace ke stažení

Jiří A. Svoboda – Lenka Sedláčková: The gravettian along the Danube, Brno 2004.

Publikace přináší příspěvky z mezinárodní konference zaměřené na nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext.