L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations
49. publikace ke stažení

Jaroslav Tejral – Christian Pilet – Michel Kazanski (eds.): L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´époque des Grandes Migrations, Brno 1999.

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, jejímž cílem bylo prezentovat stav výzkumů nadregionálních kontaktů v Evropě v 5. století. Autoři ve svých příspěvcích osvětlují a zdůrazňují jednotnost i rozdílnosti kontinentálního vývoje na základě archeologických i historických pramenů od nejstarších dob až po časný středověk. Hlavním zdrojem informací jsou pohřebiště, která umožňují identifikaci hlavních proudů kontaktů v Evropě v době stěhování národů. V příspěvcích jsou představena také dílčí témata věnovaná regionální a evropské chronologii, kontaktům mezi Východem a Západem, polychromnímu stylu jako projevu „knížecí“ vrstvy, roli „barbarizované“ římské armády při šíření módních stylů i technologií a nebo symbióze římské civilizace a tzv. barbarů.