Lubomír Šebela: The Corded Ware Culture in Moravia
45. publikace ke stažení

Lubomír Šebela: The Corded Ware Culture in Moravia and in the adjacent Part of Silesia (Catalogue), Brno 1999.

Práce vydaná v edici pramenů Fontes Archaeologiae Moravicae zveřejňuje katalog nálezů kultury se šňůrovou keramikou z území Moravy a přilehlé části Slezska a to jak hrobové, tak ojedinělé nálezy do r. 1990. Po krátké charakteristice této kultury následuje podrobný soupis nalezišť s bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací. Publikace je doplněna statí věnované charakteristice kosterních pozůstatků lidu se šňůrovou keramikou a také jsou zde zveřejněny výsledky petrografického výzkumu kamenných artefaktů.